Berikut adalah jadual latihan negeri KLKM bagi tahun 2016 seperti lampiran yang disertakan dibawah.

Lampiran – Perancangan Latihan Tahun 2016 PLNg KLKM v1.1.16

Wednesday the 19th. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia - Joomla Templates