Berikut adalah jadual latihan negeri KLKM bagi tahun 2016 seperti lampiran yang disertakan dibawah.

Lampiran – Perancangan Latihan Tahun 2016 PLNg KLKM v1.1.16

Monday the 18th. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia - Joomla Templates