Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) telah ditubuhkan pada tahun 1987 dengan nama awalnya ialah Kumpulan Latihan Pemimpin Pengakap (KLPP). Dianggotai oleh seramai 28 orang ahli pengakap yang terdiri daripada siswa-siswi dari Universiti Sains Malaysia (USM) dan Universiti Pertanian Malaysia (UPM).

Penubuhan KLPP adalah cetusan ilham daripada Prof. Dato Dr. Kamaruddin bin Kachar (kemudiannya memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara), Dekan Fakulti Pendidikan UPM.) Dan penubuhan KLPP telah dirasmikan oleh mantan Ketua Pengakap Negara, Datuk Amar Dr. Sulaiman bin Haji Daud iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Majlis perasmian telah diadakan di Kampus Induk USM di Pulau Pinang pada 19 Jun 1988.

Pada tanggal 29 April 1989, KLPP telah bertukar nama kepada Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM). Sehubungan dengan penukaran nama tersebut, satu jawatankuasa pentadbiran yang dikenali sebagai Sekretariat Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (Sekretariat KLKM) telah ditubuhkan. Dan pada tahun 2010, selepas penstrukturan semula organisasi KLKM, maka secretariat telah ditukarkan nama kepada Majlis Pengakap Negeri KLKM. Sesuai dengan peredaran masa, apabila jawatan Pesuruhjaya Pengakap Negeri juga telah ditukarkan namanya oleh Persekutuan Pengakap Malaysia pada tahun 2010, maka jawatan itu kemudiannya dikenali sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri.

 

Tuesday the 26th. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia - Joomla Templates