MENGENAI KAMI

Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia atau nama ringkasnya KLKM adalah terdiri daripada gabungan kumpulan-kumpulan pengakap Kelana yang ditubuhkan di mana-mana institut pengajian tinggi di Malaysia. Keahlian kumpulan ini terdiri dari pelajar-pelajar  pengajian tinggi berumur 18 tahun ke atas dari Universiti Awam, IPTA, IPTS, Kolej – kolej swasta, Politeknik serta Kolej Komuniti di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

SUDUT KELANA

Program dan aktiviti Krew Kelana menawarkan pengalaman dan keseronokan melaksanakan aktiviti di serata tempat dari segi fizikal dan cabaran mental, memberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat luar serta menyediakan peluang untuk melancong dalam Malaysia dan juga ke luar Negara. Ahli-ahli Krew Kelana akan diberi tugas untuk menguruskan krew sendiri dan memastikan program Latihan Pengakap Kelana dilaksanakan.

Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia atau nama ringkasnya KLKM adalah terdiri daripada gabungan kumpulan - kumpulan pengakap Kelana yang ditubuhkan diinstitut pengajian tinggi di Malaysia. Ia bertaraf sebagai sebuah negeri di bawah Persekutuan Pengakap Malaysia. Keahlian kumpulan ini terdiri daripada pelajar – pelajar pengajian tinggi berumur 18 tahun keatas dari Universiti Awam, IPTA, IPTS, Kolej – kolej swasta, Politeknik serta Kolej Komuniti di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jumlah keahlian KLKM kini mencecah seramai 6,000 orang dari 24 Daerah KLKM yang aktif.

Organisasi KLKM di Negeri serta setiap Daerah atau kumpulan dibawahnya  ditadbir dengan sistem yang sama dengan peringkat di atasnya dan tertakluk dibawah sistem dan undang-undang pentadbiran yang sama seperti PPM Negeri yang lain. Konsep program - program yang dilaksanakan adalah terdiri daripada kepimpinan, perkhidmatan, kesukarelawanan dan lain-lain lagi untuk membentuk jati diri dan nilai tambah setiap ahli setelah melangkah ke alam pekerjaan. Kejayaan persatuan KLKM yang terkini adalah Berjaya melahirkan 160 penerima Baden Powell Award dan 200 pemegang Manikayu 2 butir (Unit Pengakap Kelana).

CONTACT US

DOWNLOAD

MEDIA GALLERY

ROVERS

PROGRAM AND TRAINING

PROFILE

Wednesday the 25th. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia - Joomla Templates