JOTA atau Jamboree On The Air, ialah satu program di mana Pengakap berhubungan antara satu sama lain menggunakan Radio Amatur. Di peringkat dunia, JOTA telah diadakan sejak 1957. Pada tahun 2014, iaitu setelah 57 tahun, lebih dari 1.3 juta Pengakap dari seluruh dunia telah mengambil bahagian. Bilangan ini semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sebilangan perhubungan pertama melalui JOTA berterusan kemudiannya dengan email dan surat menyurat antara pasukan-pasukan pengakap tersebut.

Majlis Pengurniaan Bintang dan Pingat Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) serta Sijil Pengakap Raja oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu telah berlangsung dengan jayanya di Istana Syarqiyyah, Kuala Terengganu pada 25 Julai 2016.

Penerima Bintang Semangat Rimba Perak dari PPM Negeri Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) Institusi Pengajian Tinggi adalah:

Seminar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di IPT peringkat kebangsaan 2016 adalah merupakan satu inisiatif program NBOS (National Blue Ocean Strategy) anjuran Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NCOSH) dengan kerjasama JKKP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (DOSH), Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri KLKM, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Universiti Malaya. Program ini dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia dan turut dihadiri oleh Ketua Pengakap Negara dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara.

Pada 20 Julai 2016, seramai 52 krew kelana KLKM Politeknik Seberang Perai (PSP) terlibat didalam misi bantuan bencana banjir di Teluk Bahang Pulau Pinang. Bencana banjir yang berlaku ini menjejaskan hampir 200 biji rumah di Kampung Teluk Awak, Teluk Bahang Pulau Pinang. KLKM PSP telah mengambil inisiatif untuk membantu meringankan beban mangsa banjir dari segi kerja-kerja pembersihan kawasan dan pemindahan barang yang terjejas teruk akibat banjir.

Kem Pengembaraan Jalan Kaki 60 km ini telah diadakan buat kali pertama oleh KLKMUSM bagi ahli Level 100 yang mengambil silibus BP. Kem ini dijalankan adalah untuk memenuhi syarat bagi mendapatkan lencana Pengembaraan yang melibatkan seramai 114 ahli dan beberapa pembantu kem. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Encik Mohd Hafife Abdul Halim yang merupakan jurulatih yang banyak membimbing kami sepanjang kem ini berlangsung dan penghargaan ini turut ditujukan kepada Dr. Mohd Anuar bin Arshad yang merupakan Pengerusi Rancangan KLKMUSM yang sentiasa memberikan nasihat dan sokongan kepada kami. Selain itu, penghargaan ini turut didedikasikan kepada semua ajk yang terlibat terutama Pengarah Projek iaitu Muhammad Solahuddin Maula Abd Halim yang telah berusaha untuk memastikan kem ini berjalan dengan lancar bermula daripada persiapan kem sehinggalah kem ini ditamatkan dengan jayanya. Kem ini telah berlangsung selama 3 hari 2 malam yang bermula dari Pusat Rancangan Kokurikulum USM ke Teluk Bahang dan meneruskan perjalanan ke Balik Pulau dan kembali semula ke USM.

OCHOZ U BRNA, BRNO - World Organization of the Scouting Movement (WOSM) has organising the World Scout Seminar on Environment Education that is hosted by Junák – Czech Scouting from 18 – 21 May 2016, at Kapraluv mlyn SCENES Centre in the Czech Republic. Participants of the seminar consists of Mr. Kalaimani Supramaniam (Assistant National Chief Scout Commissioner for Environment, PPM) as one of the guests to give a talk for Environment Partnerships and 3 representatives of NSO’s which are (from left) Natasha Biha binti Ahmad Shazali (PPM Daerah KLKM MSU), Affendy Zabkha bin Mohamad Zain (PPM Daerah KLKM IKTBN Chembong), Wan Muhammad Aufar Nahri bin Wan Ahmad Amli (PPM Daerah KLKM MSU) from Malaysia also, the remain 34 representatives from Taiwan, Poland, Spain, Czech Republic, United States of America (USA), Germany, Macedonia, Canada, Pakistan, Costa Rica, Lithuania, Switzerland, Finland, Denmark, Luxembourg, Portugal, Australia and Hungary.

Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) akan mengadakan kursus tersebut bagi tahun 2016 dibawah kelolaan Jawatankuasa Program Negeri dan Pasukan Latihan Negeri KLKM. Latihan ini adalah bertujuan untuk memenuhi syarat Lencana Kepimpinan dan Lencana Perkhidmatan serta melahirkan Pengakap Kelana ke Arah Baden-Powell  (BPA) yang berkualiti dan bersistematik disamping Anugerah Remaja Perdana dan Pengiktirafan Profesional Aktiviti Luar dengan cogankata "Transformasi 1K Kelana ke Arah IPP 2016" 

Butiran kursus seperti di lampiran :

Tuesday the 20th. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia - Joomla Templates